Elevate Your Business with Auramart!
Sri Lanka's Premier

Dropshipping & Affiliate Solution

Say Goodbye to Inventory Management and Shipping Woes

Business Auramart Dropit Onide Dropit
Earnings
හදුන්වාදෙන නව Auramart Business! නව විශේෂාංග රාශියක් සහිත Business Dashboard වෙත පිවිසීමට

Auramart කියන්නෙ මොකද්ද සහ මේක වැඩ කරන විදිය

Auramart අප ආයතනය Dropshipping Platform වෙබ් අඩවියක් ලෙස නම් දරා සිටියද, එයට පමණක් සීමා නොවූ දහස් සංඛ්‍යාත ව්‍යවසායකයන්ගේ සිහින සහ ව්‍යාපාර සාර්ථකත්වය කරා යන ගමනේ හවුල්කරුවන් වන්නෙමු. 2020 වර්ශයේදි ආරම්භ කරන ලද අප සමාගමේ මෙහෙවර වන්නේ: ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ඔවුන්ගේ ව්‍යවසායකත්ව සිහින, සමෘද්ධිමත් ව්‍යාපාර බවට පත් කිරීමට බල ගැන්වීමයි. අපි එය ඉටු කර ඇති බව පැවසීමට අපි ආඩම්බර වෙමු.

දහස් සංඛ්‍යාත ව්‍යවසායකයින් ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරය ගොඩනැගීමට Auramart තෝරා ගන්නේ ඇයි?

Start

Empowering Entrepreneurs Since 2020

2020 වර්ෂයේදී Auramart ආරම්භ කරන ලද්දේ ශ්‍රී ලංකික ව්‍යවසායකත්වයේ විප්ලවයක් ඇති කිරීමේ දැක්මක් ඇතිවය. අද දක්වා වේගයෙන් ඉදිරියට යන මෙම ගමනේ, අපි 15,000 කට අධික ව්‍යවසායකයින්ට ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර කිසිදු ආයෝජනයකින් තොරව ආරම්භ කිරීමට සාර්ථකව සහාය දී ඇත්තෙමු.

No Investments

Zero Investment, Limitless Opportunities

ඔබේම කියලා ව්‍යාපාරයක් නිර්මාණය කිරීමේ සිහිනයට බාධා කරන ලොකුම සතුරා මුදල් අයෝජනය බව අප හොදින්ම දන්න කරුණකි. මෙන්න මේ හේතුව නිසයි Auramet අපි ව්‍යවසායකයින්ට ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු කිසිදු ආයෝජනයකින් තොරව ආරම්භ කිරීමට හැකි වේදිකාවක් නිර්මාණය කරන ලද්දේ.

Commissions

Timely Commissions, Every Time

Auramart අප ආයතනය මිලියන 20කට අධික ලාභ මුදලක් අපගේ ව්‍යවසායකයින් අතර බෙදා දීමටත්, එවැනි මුදලක් ඉපයීමට හැකි වෙදිකාවක් නිර්මාණය කිරීමට හැකි වීම ගැනත් අපි ආඩම්බර වන්නෙමු. එමෙන්ම, මේ සෑම රුපියලක්ම හරි වෙලාවේදි ආරක්ෂිතව බැංකු ගිණුම් වෙත ලබා දීම අප ආයතනය උපයාගත් විශ්වාසය නම් වත්කමයි.

Support

Dedicated Support for Your Success

ව්‍යවසායකයකු ලෙස ගමනක් ආරම්භ කිරීම අභියෝගාත්මක විය හැකි නමුත්, ඔබට එය තනිවම යා යුතු නැත. Auramart හි දී අපි ඔබට, ව්‍යාපාර හිමිකාරිත්වයේ සැරිසැරීමට උදවු කිරීමට සහ ඔබගේ ගමන පහසු කරවීමට පුහුණු වූ සහායක කණ්ඩායමක් නිර්මාණය කර ඇත්තෙමු.

Success Stories!

මගේ Dropshipping ගමනේ සාර්ථකත්වයේ කතාව ආරම්භ වූයේ Auramart.lk සමඟිනි. ආයතනය තුල පළමු ලක්ෂපතිනිය වීමද, කෙටි කාලයක් තුළ, රුපියල් මිලියන 1 සීමාව පසුකරමින් මම සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් අත්කර ගත් අතර, Auramart team එක සපයන ලද සහය සහ දිරිගැන්වීම් මගේ සාර්ථකත්වයේ දොරටු විවර කරන ලදි. Auramart ❤️

මගේ Dropshipping ගමනේ සාර්ථකත්වයේ කතාව ආරම්භ වූයේ Auramart.lk සමඟිනි. ආයතනය තුල පළමු ලක්ෂපතිනිය වීමද, කෙටි කාලයක් තුළ, රුපියල් මිලියන 1 සීමාව පසුකරමින් මම සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් අත්කර ගත් අතර, Auramart team එක සපයන ලද සහය සහ දිරිගැන්වීම් මගේ සාර්ථකත්වයේ දොරටු විවර කරන ලදි. Auramart ❤️

Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely on the bottom line.

John Doe

CEO, ABC Inc.

Maheshika Chamali

Founder at Mashi Online Shopping

John Wick

Product Manager, Fake Corp.
Earnings
හදුන්වාදෙන නව Auramart Business! Auramart Business හි ලියාපදිංචි වන්න

නිතර අසන ප්‍රශ්න කිහිපයකට පිළිතුරු

නව සාමජිකයින්ට මතුවන පොදු ගැටළු කිහිපයකට පිළිතුරු

Register වෙන්නෙ කොහොමද?

නව සාමාජිකයෙක් ලෙස Register වෙන්න 0761024444 අංකයට WhatsApp Message එකක් එවන්න. අපගේ පාරිභෝකික සේවා නියෝජිතයකු ඔබට පැය 24 ක් තුල ඒ සදහා සහය වනු ඇත.

Member කෙනෙක් විදියට Register වෙන්න ඕනි අවම සුදුසුකම්.

1) අවුරුදු 16 ට වැඩි ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකු වීම. 2) අනන්‍යාතාවය තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව තුල වලංගු ජාතික හැදුනුම්පතක්, Drivin Licence, හෝ Passport ඉදිරිපත් කිරීම. 3) ශ්‍රී ලංකාව තුල ස්ථාපිත රාජ්‍ය හෝ පෞද්ගලික බැංකු ගිණුමක්

Commission ලබා ගන්නෙ කොහොමද?

සෑම මසකම පළමු සතියේ (1-7 අතර) දිනයක ඔබ ලබාදුන් බැංකු ගිණුමට ඔබගේ ලාභය Deposit කරනු ලැබේ.

Order එකක් Delivery කරන්න දවස් කීයක් යනවද?

Order එක ලැබිලා පැය 24 ක් ඇතුලත අපි Courier එකට බාර දෙනවා. දින 2 ත් 5 අතර Customer ගෙ අතට Delivery වෙනවා. (වැසි අධික කාලවලදී සහ විශේෂ අර්බුදයක් පවතින අවස්ථාවන් වලදී පමණක් මෙම දින ගණන ඉක්මවිය හැකිය.)

සහය ලබා ගන්නෙ කොහොමද?

අවුරුදු 16 ට වැඩි ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකු වීම, අනන්‍යාතාවය තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව තුල වලංගු ජාතික හැදුනුම්පතක්, Drivin Licence, හෝ Passport ඉදිරිපත් කිරීම, ශ්‍රී ලංකාව තුල ස්ථාපිත රාජ්‍ය හෝ පෞද්ගලික බැංකු ගිණුමක්

Commission ලබා ගන්නෙ කොහොමද?

සෑම මසකම පළමු සතියේ (1-7 අතර) දිනයක ඔබ ලබාදුන් බැංකු ගිණුමට ඔබගේ ලාභය Deposit කරනු ලැබේ.